f t g m
 • Studio Projektów Sanitarnych

 • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • NADZÓR INWESTORSKI

 • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2023 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

OFERTA DLA DOMU

          Studio Projektów Sanitarnych oferuje kompleksową obsługę przyłączenia do sieci gazowej budynków mieszkalnych. Skracamy czas potrzebny na przyłączenie do sieci gazowej reprezentując Inwestora na każdym etapie realizacji inwestycji:
 
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej,
 • wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazu,
 • wykonanie projektu budowlanego instalacji gazowej,
 • wykonanie przyłącza gazu,
 • wykonanie instalacji gazowej w budynku,
 • zawarcie umowy na dostawę paliwa gazowego i napełnienie instalacji gazem