f t g m
 • Studio Projektów Sanitarnych

 • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • NADZÓR INWESTORSKI

 • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2023 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

OFERTA DLA DEWELOPERÓW

          Studio Projektów Sanitarnych zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji związanych z przyłączeniem do sieci gazowej.  W imieniu Inwestora występujemy o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej na podstawie których wykonujemy projekt budowy sieci i instalacji gazowej. Aby przyspieszyć przyłączenie do sieci gazowej oferujemy budowę sieci gazowej, która zostanie rozliczona poprzez Umowę kompensaty pomiędzy Inwestorem, a PSG Sp. z o.o. Dzięki temu jesteśmy w stanie skrócić maksymalnie czas realizacji przyłączenia do sieci gazowej.

 • pomagamy przyspieszyć przyłączenie do sieci gazowej,
 • pomagamy uzyskać warunki przyłączenia do sieci gazowej,
 • wykonujemy projekty budowlane gazociągów,
 • wykonumemy projekty budowlane przyłączy gazu,
 • wykonujemy projekty budowlane punktów redukcyjno-pomiarowych,
 • wykonujemy projekty budowlane przebudowy sieci gazowych,
 • wykonujmey sieci gazowe,
 • wykonujemy przyłącza gazu,
 • wykonujemy instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej i przemysłowych,
 • wykonujemy punkty redukcyjno-pomiarowe,